HAVEN I HØJELSE

Regnbed og Faskine

 

Tagarealet på huset er 180 kvadratmeter og der er 18 kvadratmeter tag på værksted og redskabsrum. Så der bliver på et år hældt meget regnvand i kloaksystemet. Da der blev separatkloakeret i byen i 2012 valgte vi derfor helt at afkoble os fra det offentlige system med hensyn til regnvand. En ti meter lang faskine blev nedgravet til at opfange regnvand fra den nordlige del af huset, og to 1.000 liters regnvandstønder blev koblet til at opsamle regnvandet fra den sydlige del af huset. Ligeledes blev der opsat en 190 liters tønde til værkstedsbygningen. Tønderne dækker størstedelen af vores vandingsbehov i sommerhalvåret. I de tilfælde hvor at de er fyldte, når det regner, er der monteret et overløb gennem en slange nedgravet i jorden. Da huset ligger på det højeste sted på grunden ender overløbsvandet uden pumpe i regnbedet, 20 meter fra huset.

 

For at skabe dræn er der i regnbedet iblandet tre kubikmeter drængrus. Regnbedet kan indeholde ca. tre kubikmeter vand. Skulle det være utilstrækkeligt, vil vandet blot løbe over og ud på den omkringliggende græsplæne, hvor det vil sive ned. Stauderne i bedet har den egenskab, at de alle kan tåle at stå i vand i adskille dage. Vi tog udgangspunkt i Haveselskabets liste med stauder, der egner sig til regnbed. Bedet blev tilplantet i 2013, og er nu groet helt til.

 

Vi samler også regnvand fra taget på orangeriet. Til det formål er der placeret en tank på 190 liter bag orangeriets mur. Når der er regnvejr og beholderen er fyldt op løber overskudsvandet ud på græsset via en slange.


Mariann og Bjarne Larsen Kron                Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved                    E-mail: m @ mariannkron.dk                   Telefon: 25 37 48 17

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk