HAVEN I HØJELSE

Haven i Højelse tager sit udgangspunkt i den have, vi sammen med huset, det tidligere fattighus i Højelse, overtog i sommeren 2010. Ambitionen var, at den skulle udvikles til en fremvisningshave, hvor andre også - ligesom os selv - skulle kunne glædes og blive inspireret.

 

Efter plantning af 34 roser ud mod vejen og fældning af kastanjetræer og nøddebuske i foråret 2011, kunne vi først begynde på anlægsarbejdet i påsken 2012, idet der inden da skulle installeres et jordvarmeanlæg. Det foregik i efteråret 2011. I forlængelse heraf blev vores orangeri samtidig færdiggjort, så vi havde de fleste maskiner ude af det område, hvor den nye del af haven skulle etableres.

 

Mariann, der er uddannet billedkunstner, tegnede haveplanen på sin I-pad. Og efter udprintning og opmåling blev stier og omkreds afsat i det planerede område. Stierne blev drysset med grus, og udenfor omkredsen blev der sået græs. Dermed havde vi skabt 11 sammenhængende organiske bede i den bagerste del af haven. Bedene har vi gradvist tilplantet. Denne del af haven er siden hen blevet suppleret med stenhøjsbed, regnbed, et engelsk inspireret staudebed, to pergolaer og en urtehave med brombærespaliér.

 

Indtil videre har vi i store træk bibeholdt den forreste del af den 3300 m2 store have, som den var. Dog har vi i foråret 2016 udskiftet tujaerne langs indkørslen med Geoff Hamilton roser, den samme plante vi anvender som hæk ud mod vejen. De to runde bede i græsplænerne har endvidere fået ny beplantning, almindelig bøg og blodbøg, som nu er blevet klippet i facon.

 

I begyndelsen af maj måned 2017 blev haven af TV 2 anvendt som "location" til optagelse af trailere til deres heldagsprogram den 24 juni 2017, hvor nogle af Danmarks dygtigste havedesignere kæmpede om at få deres showhave kåret som årets dejligste.

 

Den 28 august 2019 blev vi interviewet til DK4 programmet Havemagasinet. Det blev første gang vist den 2 september 2019, og er blevet gensudsendt flere gange i 2020 og 2021. Alle medlemmer af Haveselskabet har adgang til at se udsendelsen direkte på computer/tablet når man ønsker det, selv om man ikke er abonnent hos DK4.

 

Har du ikke mulighed for at besøge os, kan du i bladet "Alt om Haven" fra den 25 maj 2020 læse en stor artikel, inklusive mange billeder, om haven.

 

I magasinet "Haven" fra september 2022 kan du også læse en stor artikel om vores have. Billedet på forsiden af bladet er også taget her.

 

Hjemmesiden giver et lille indblik i tilblivelsen af Haven i Højelse, dens indhold og hvad der er vores filosofi. Billederne kan kun illustrere, hvordan haven ser ud – den virkelige oplevelse fås kun ved at gå en tur eller opholde sig i den.

 

Haven er, efter forudgående aftale, åben for besøgende fra 15 maj til 15 september. Entre 30 kr.

 

Alle billederne på hjemmesiden er taget af Mariann og Bjarne.


Mariann og Bjarne Larsen Kron                Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved                    E-mail: m @ mariannkron.dk                   Telefon: 25 37 48 17

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk