HAVEN I HØJELSE

Haven i Højelse tager sit udgangspunkt i den have, vi sammen med huset, det tidligere fattighus i Højelse, overtog i sommeren 2010. Ambitionen var, at den skulle udvikles til en fremvisningshave, hvor andre også - ligesom os selv - skulle kunne glædes og blive inspireret.

 

Efter plantning af 34 roser ud mod vejen og fældning af kastanjetræer og nøddebuske i foråret 2011, kunne vi først begynde på anlægsarbejdet i påsken 2012, idet der inden da skulle installeres et jordvarmeanlæg. Det foregik i efteråret 2011. I forlængelse heraf blev vores orangeri samtidig færdiggjort, så vi havde de fleste maskiner ude af det område, hvor den nye del af haven skulle etableres.

 

Mariann, der er uddannet billedkunstner, tegnede haveplanen på sin I-pad. Og efter udprintning og opmåling blev stier og omkreds afsat i det planerede område. Stierne blev drysset med grus, og udenfor omkredsen blev der sået græs. Dermed havde vi skabt 11 sammenhængende organiske bede i den bagerste del af haven. Bedene har vi gradvist tilplantet. Denne del af haven er siden hen blevet suppleret med stenhøjsbed, regnbed, et engelsk inspireret staudebed, to pergolaer og en urtehave med brombærespaliér.

 

Indtil videre har vi i store træk bibeholdt den forreste del af den 3300 m2 store have, som den var.

 

Hjemmesiden giver et lille indblik i tilblivelsen af Haven i Højelse, dens indehold og hvad der er vores filosofi. Billederne kan kun illustrere, hvordan haven ser ud – den virkelige oplevelse fås kun ved at gå en tur eller opholde sig i den.

 

Alle billederne på hjemmesiden er taget af Mariann og Bjarne.


Mariann og Bjarne Larsen Kron                Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved                    E-mail: m @ mariannkron.dk                   Telefon: 25 37 48 17

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk